Live the connection®

LIVE THE CONNECTION method is een bijzonder krachtig instrument om gemakkelijk en effectief allerlei vormen van stress weg te nemen en liefdevol te leven met jezelf, met je omgeving en met wat er in je leven gebeurt.

We weten dat stress gezondheidsproblemen veroorzaakt en problemen in relaties, in de familie en op het werk. Stress betekent alle soorten irritatie, angst, ontgoocheling, kwaadheid, maar ook eenzaamheid en isolatie.

Neurowetenschappen leren ons dat we enkel in vrede kunnen zijn met onszelf en anderen wanneer de twee helften van onze hersenen samenwerken: dan hebben we een ‘verbonden brein’. Wanneer onze twee hersenhelften niet verbonden zijn is ons brein in stress. Dan werkt ons immuunsysteem niet goed, kunnen we ons moeilijk concentreren en zijn we niet aangenaam voor onszelf en onze omgeving – met alle gevolgen vandien.

GELUKKIG IS ER EEN MANIER OM DAT TE VOORKOMEN EN OM TE KEREN.

De LIVE THE CONNECTION Method is een unieke manier om allerlei vormen van stress op te heffen door je twee hersenhelften snel weer in verbinding te brengen. Patronen die je leven en je relaties belasten leer je om te zetten in verbindende patronen die jezelf, je gezondheid en je relaties ten goede komen.

HERKEN JE ÉÉN OF ENKELE VAN DEZE GEVOELENS OF SITUATIES?

Slechtgezind zijn, perfectionisme, weinig energie hebben, je onzeker voelen, last hebben van hoofdpijn. Je irriteren aan het gedrag van anderen, je eenzaam voelen, angstaanvallen krijgen, een gebrek hebben aan concentratie. Moeilijk contact kunnen maken met anderen, bang zijn voor afwijzing, burn out, negatieve ingesteldheid, niet goed functioneren in een moeilijke werksfeer. Je niet goed in je vel voelen, op zoek zijn naar een liefdevolle relatie, te veel werk hebben, geen kinderen kunnen krijgen, kampen met geldgebrek. Controlefreak zijn, slechte eetgewoonten hebben, moeilijk kunnen samenwerken, last hebben van tijdsdruk, geen werk hebben. Denken dat mensen je stom vinden, niet goed kunnen slapen, vaak geblesseerd zijn, dyslexie, vastzitten in een destructieve relatie. Slecht zijn in talen of wiskunde, last hebben van je collega’s of van familieleden, vaak pech hebben, ziek zijn. Moeilijkheden hebben met je baas, last hebben van faalangst, wel weten wat je wil maar het niet kunnen waarmaken,…

KLAAR VOOR DE OPLOSSING!

Met de LIVE THE CONNECTION Method ervaar je hoe makkelijk het is om deze problemen blijvend op te lossen. Omdat je met het onderbewuste werkt op een manier die je beide hersenhelften weer in verbinding brengt, geeft de aanpak van de LIVE THE CONNECTION Method resultaten op korte én lange termijn.  De LIVE THE CONNECTION Method gebruiken resulteert dan ook in liefde, gezondheid en overvloed, vrede met jezelf en met anderen.

Bij Rens kun je een sessie boeken. Hierbij wordt de LIVE THE CONNECTION methode gebruikt om jouw leven meer tot de essentie te brengen en  dichter bij jouw waarheid te komen. De LIVE THE CONNECTION methode is een bijzonder krachtig middel om meer duidelijkheid en balans in je leven te creëren.

Tarieven:

  • Live the connection method (1 op 1) per sessie (60 - 90 min.): Zie "Tarieven".