Coaching trauma 

Ook coaching bij een trauma is een mogelijkheid die wij aanbieden. Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen ziet of zelf meemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden, geen plekje kunnen krijgen.

Een ernstiger trauma kan ontstaan wanneer iemand emotioneel, lichamelijk en/of seksueel is mishandeld of langdurig is verwaarloosd. Ook een uitzending naar een oorlogssituatie kan tot een trauma lijden. Of als iemand werkt bij politie, brandweer of ambulance en te maken kreeg met menselijk lijden, geweld of dreiging. De gebeurtenis is zo schokkend dat iemand hier blijvend last van heeft.

Traumatische ervaringen kunnen leiden tot problemen in het omgaan met uzelf en anderen. U heeft bijvoorbeeld minder controle over uw gevoelens en gedrag. Er is sprake van een grotere kwetsbaarheid of gevoeligheid. Sommige mensen trekken zich terug en zijn somber. Anderen worden juist druk en verwachten heel veel van zichzelf.

coaching trauma

Symptomen

  • Lichamelijke klachten, boosheid en woede, schaamte, hyperactiviteit, slecht contact met vrienden en familie
  • Nachtmerries, concentratieproblemen, het steeds opnieuw herbeleven van de gebeurtenis, flash-backs.
  • Prikkelbaarheid, zich onbegrepen en miskend voelen, spanningsklachten, schrikachtig-, dromerig-, of teruggetrokken gedrag
  • Isolement, relatieproblemen, problemen op het werk, alcohol-/drugsmisbruik
  • Bij jongeren: bang om gescheiden te worden van de ouders/opvoeders, verminderde schoolprestaties, opvallende gedragsveranderingen

Therapie bij trauma: de behandeling

Er zijn diverse behandelmethodieken voor trauma’s. Wij werken o.a. met EMDR. EMDR is bekend om zijn hoogste effectiviteit t.o.v. andere technieken. In een oriënteringsgesprek bekijken we hoe we jouw trauma het meest effectief kunnen behandelen en/of er geen contra-indicaties zijn.

therapie bij trauma

Bij de uitgebreide intake bekijken we o.a. waar je nu precies last van hebt en hoe dat tot stand gekomen is. Met de tweede afspraak start de behandeling van het trauma.

Er is geen wachtlijst bij ons.

Voor een vraag of informatie neem gerust, geheel vrijblijvend, contact met ons op.