EMDR-therapie Roermond

Vanuit onze praktijk in Roermond verzorgen wij EMDR-therapie op maat. Wij zijn gespecialiseerd in recent ondervonden trauma’s (0-5 jaar). Tevens zetten we EMDR in op het gebied van angsten in de brede zin des woords. Er is geen wachtlijst bij ons.

Wat betekent EMDR

Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) werd in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro geïntroduceerd als een snelle en effectieve behandelingsmethode bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS).
Vrij vertaald betekend EMDR: Iemand door oogbewegingen ongevoelig maken voor en herkaderen van heftige emoties (trauma’s).

emdr therapie roermond

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals een ongeval, seksueel geweld, of een geweldsdelict. Het is een therapie die je met oogbewegingen van nare gevoelens afhelpt. EMDR wordt al jaren toegepast bij PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). Steeds meer onderzoek naar de effecten van EMDR toont aan, dat het ook inzetbaar is en adequaat helpt bij behandelingen bij verslaving, eetstoornis, rouwverwerking, of liefdesverdriet.

Helende werking

Aanvankelijk dacht men, dat de helende werking van EMDR tot stand kwam, omdat de horizontale oogbewegingen de linker- en rechterhersenhelft met elkaar verbond. Hierdoor zou het makkelijker zijn om de herinnering aan een heftige gebeurtenis naar boven te halen. Waardoor het trauma, beetje bij beetje verwerkt zou kunnen worden.

emdr therapie Limburg

Deze pseudo wetenschappelijke theorie hield bij de specialisten geen stand. Er werd gevraagd en gezocht naar een meer en duidelijker neurologische onderbouwing. Uiteindelijk wezen vele onderzoeken uit, dat EMDR echt helpt bij de verwerking van een trauma.

Onderbouwing

Er is inmiddels een stevige wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaamheid van EMDR bij de behandeling van PTSS. Op dit moment is EMDR de meest geëvalueerde therapie op het gebied van trauma’s. Na reeds 3 tot 4 sessies is 80% van de cliënten weer instaat om de normale bezigheden te verrichten. De emotionele ladingen die gekoppeld waren aan het trauma, konden zij nauwelijks tot niet meer oproepen.
Ook in Nederland maken niet alleen 1e lijns Trauma Psychologen, steeds vaker gebruik van EMDR, maar ook sommige kindercoaches, therapeuten, life- & mental coaches, hypnotherapeuten, enz. zetten het veelvuldig in met succes. Naast het behandelen van enkelvoudige en meervoudige trauma’s, wordt EMDR inmiddels veel breder ingezet.

Wanneer zet je EMDR in?

 • herbeleving nare ervaringen
 • PTSS
 • stress
 • piekeren
 • nachtmerries
 • schaamte angst/paniek
 • vermijdingsgedrag
 • schuld
 • slaapproblemen
 • verhoogde waakzaamheid
 • depressies
 • slecht zelfbeeld

EMDR is bewezen geschikt voor cliënten die een trauma hebben ervaren en die hun dagelijks functioneren hindert.

Wij hebben geen wachtlijst voor EMDR.

Voor een vraag of informatie neem, geheel vrijblijvend, contact met ons op.